top of page

TILAUS JA PERUUTUSEHDOT

1 YLEISTÄ

TerveysLoikka Oy hallinnoi www.terveysloikka.fi internet sivua ja myy siellä terveydenhuollon palveluita ja tuotteita puhelimitse, verkossa, asiakaskäyntien yhteydessä sekä sähköpostikeskustelujen välityksellä. TerveysLoikka Oy, Valkeakoskella sijaitseva yritys (Y-tunnus: 3357110-9, tässä tekstissä ”TerveysLoikka”), toimii tuotteiden ja palvelujen myyjänä.

TerveysLoikka tarjoaa sekä omia, että ulkopuolisten toimijoiden tuotteita ja palveluja. TerveysLoikan palveluita voivat tarjota TerveysLoikan työntekijät, vuokratyövoima, itsenäiset ammatinharjoittajat tai muut vastaavassa asemassa olevat terveydenhuollon ammattilaiset TerveysLoikan tiloissa ja asiakaskontaktissa erilaisissa paikoissa Suomessa.

TerveysLoikan ja asiakkaiden välillä käytettävät kauppasopimusehdot määritellään näissä ohjeissa. Asiakkaat hyväksyvät nämä ehdot ja toimitusperiaatteet tilausta tehdessään. Ehdot löytyvät internet sivustolta.

TerveysLoikka pidättää oikeuden muokata näitä sopimusehtoja ilmoittamatta siitä etukäteen. Voimassa olevat sopimusehdot määrittyvät tilaushetkellä ja ne ovat nähtävillä TerveysLoikan verkkosivuilla. Lakimuutokset tulevat voimaan heti, ellei toisin ole säädöksissä määrätty.

TerveysLoikka ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisista esteistä. Ylivoimainen este tarkoittaa odottamatonta tapahtumaa tai olosuhdemuutosta, joka on TerveysLoikan vaikutusvaltaa ulottumattomissa ja joka ei ole kohtuudella voitettavissa. TerveysLoikka informoi asiakkaita mahdollisimman pian tällaisista esteistä.

Potilasvahingot, jotka aiheutuvat tuotteiden tai palveluiden käytöstä, korvataan voimassa olevan potilasvakuutuslain mukaisesti lakisääteisen potilasvakuutuksen puitteissa.

2 ASIAKAS

TerveysLoikka myy palveluitaan ja tuotteitaan täysi-ikäisille henkilöille (tässä tekstissä ”Asiakas”). Lisäksi alle 18-vuotiaiden asiakkaiden ostot hyväksytään vain huoltajan tai laillisen edunvalvojan suostumuksella.

Kuluttajamyynnissä noudatetaan voimassa olevia kuluttajansuojamääräyksiä EU:n ja Suomen lainsäädännöstä. Mikäli nämä sopimusehdot rajoittavat kuluttajan oikeuksia lain säännöksiä enemmän, ne eivät ole päteviä.

Asiakkaiden tulee antaa tilauksen yhteydessä tarkat ja täydelliset yhteystietonsa, mukaan lukien nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Asiakastietojen käsittelyä kuvataan tarkemmin TerveysLoikan tietosuojaselosteessa ja asiakasrekisterin selosteessa.

Kauppasopimus katsotaan sitovaksi, kun tilaus on kirjattu TerveysLoikan järjestelmään joko asiakkaan tai TerveysLoikan henkilökunnan toimesta .

3 TUOTTEET, PALVELUT JA HINNASTO

Kaikki tilaukset vahvistetaan sähköpostitse tai tekstiviestitse, jossa mainitaan tilatut tuotteet ja palvelut. Palvelun lopullinen hinta saattaa muuttua käynnin yhteydessä jos asiakaskäynnin aikana käytetään mm. hoitotarvikkeita, lääkehoitoa, ym. laskuun lisättäviä tuotteita. Hintaan sisältyy voimassa oleva arvonlisävero. Terveyspalveluiden arvonlisävero on 0%. Mikäli hinnoittelussa ilmenee ilmeisiä virheitä, tuotetta ei myydä merkittävästi alempaan hintaan, jos Asiakkaan oletetaan ymmärtäneen virheen. Mikäli tuotteen tai palvelun hinta muuttuu ennen TerveysLoikan toimitusprosessia, toimitetaan tuotteet ja palvelut tilaushetken hinnalla. Jos Asiakas tekee tilaukseensa muutoksia myöhemmin, sovelletaan muutoshetken hintaa.

TerveysLoikka varaa oikeuden muuttaa hintoja ja postikuluja yksipuolisesti ilman ennakkovaroitusta. Hinnat ja postikulut määrittyvät tilaushetkellä.

Sähköpostivahvistuksen ja tekstiviestin lähettäminen edellyttää, että Asiakas on antanut oikeat yhteystiedot tilauksen yhteydessä.

4 MAKSUTAVAT

Tuotteet, palvelut ja muut kulut maksetaan tilauksen yhteydessä verkkokaupassa, asiakaskäynnin yhteydessä pankkikortilla tai jälkeenpäin lähetettävällä paperisella laskulla tai sähköpostilaskulla.

Verkkokaupan maksunvälityksen toteuttaa WIX Payments ja WP*terveysloikka.fi LUXEMBOURG näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla. Korttimaksujen maksuvälityksen toteuttaa PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie (R.C.s. Luxemburg B 118349). Maksut välitetään TerveysLoikalle. Reklamaatiotilanteissa otetaan yhteyttä ensisijaisesti tuotteen tai palvelun toimittajaan.

Maksutapoja koskevat ehdot, mukaan lukien maksamista, toimitusta ja sopimuksen täyttämistä koskevat tiedot, ilmoitetaan kyseisten tuotteiden ja palveluiden yhteydessä sekä valitun maksutavan yhteydessä.

5 TOIMITUSAIKA

Tuotteiden ja palveluiden toimitusajat vaihtelevat ja ilmoitetaan kunkin tuotteen tai palvelun yhteydessä.

6 VAIHTO-. PALAUTUS- JA PERUUTUSOIKEUS

Yleisesti ottaen TerveysLoikan kaikki tuotteet ja palvelut kuuluvat palautus- ja vaihto-oikeuden piiriin. Kuitenkin, tässä mainitut palautus- ja vaihto-oikeuden ehdot soveltuvat ensisijaisesti vain TerveysLoikan omiin tuotteisiin ja palveluihin. Jos TerveysLoikan verkkokaupassa myynnissä olevat kolmannen osapuolen tuotteet tai palvelut vaativat erityisiä palautus- tai vaihtoehtoja, nämä erityiset ehdot ilmoitetaan kyseisten tuotteiden tai palveluiden tiedoissa verkkokaupassa ja toimitetaan Asiakkaalle tuotteen tai palvelun toimituksen yhteydessä. Jos kolmannen osapuolen tuotteille tai palveluille ei ole erityisiä ehtoja, sovelletaan tässä mainittuja yleisiä palautus- ja vaihtoehtoja. Asiakas saa palautusohjeet aina tuotteen tai palvelun toimituksen yhteydessä. Huomioitavaa on, että kolmansien osapuolten tuotteiden palautukset on tehtävä suoraan kyseiselle kolmannelle osapuolelle.

Asiakkaalla on oikeus palauttaa tai vaihtaa käyttämättömät ja myyntikuntoiset TerveysLoikan tuotteet ja palvelut 14 vuorokauden kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Jos tuote tai palvelu on käytetty tai muuten myyntikelvoton, TerveysLoikka ei ole velvollinen hyväksymään palautusta tai vaihtoa. Asiakas vastaa palautuksesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista.

Tiettyjä tuotteita tai palveluita ei voida peruuttaa tai palauttaa, mukaan lukien (1) tuotteet, joihin liittyy palvelu, joka on jo suoritettu tai jonka suorittaminen on aloitettu; (2) tuotteet, jotka sisältävät digitaalista sisältöä, jonka toimitus on aloitettu ennen 14 päivän peruuttamisajan päättymistä Asiakkaan pyynnöstä tai suostumuksesta; (3) asiakkaan toiveiden mukaisesti valmistetut tai henkilökohtaisiin tarpeisiin räätälöidyt tuotteet; tai (4) sinetöidyt tuotteet, joita ei voida palauttaa terveydellisistä tai hygieniasyistä, mikäli pakkaus on avattu: (5) palvelut, joita ei ole peruutettu 1 tunti ennen palvelun alkamisen ajankohtaa. Tällöin palvelusta laskutetaan täysi hinta.

Asiakkaan on esitettävä palautuksen tai reklamaation yhteydessä todiste ostosta, kuten tilausvahvistus, ostotodistus tai kuitti. Jos Asiakas ei kykene esittämään vaadittua ostotodistetta, TerveysLoikka voi periä todistuksen etsimisestä aiheutuneet kulut Asiakkaalta.

Palautettavan tuotteen tulee olla käyttämätön, alkuperäispakkauksessaan ja ehjänä. Avattuja sinetöityjä tuotteita ei voida palauttaa. Myyntipakkaukseen ei saa liimata suoraan osoitetarroja tai teippejä. Palautuksen mukana tulee toimittaa kaikki osat, tarvikkeet ja mahdolliset lisävarusteet. Avaamattomat hygieniatuotteet ovat palautuskelpoisia.

Palautuksia ja kaupan peruutuksia varten tulee ottaa yhteyttä TerveysLoikan asiakaspalveluun sähköpostitse osoitteessa asiakaspalvelu@terveysloikka.fi.

7 VIRHEELLINEN TOIMITUS TAI TUOTE

TerveysLoikan omien tuotteiden ja palveluiden virheellisiä toimituksia tai tuotteita koskevat ohjeet on esitetty tässä. Jos TerveysLoikan myynnissä olevan kolmannen osapuolen tuotteessa tai palvelussa ilmenee virhe, tulee noudattaa kyseisen kolmannen osapuolen antamia ohjeita. Nämä ohjeet annetaan tuotetiedoissa verkkokaupassa ja toimitetaan Asiakkaalle tuotteen toimituksen yhteydessä. Jos kolmannen osapuolen tuotteille tai palveluille ei ole annettu poikkeavia ohjeita, sovelletaan tässä mainittuja yleisiä ohjeita. Asiakkaalle toimitetaan palautusohjeet jokaisen tuotteen toimituksen yhteydessä, ja Asiakkaan tulee noudattaa näitä ohjeita.

Jos tuote tai palvelu on virheellinen, kadonnut tai vahingoittunut kuljetuksen aikana, Asiakkaan tulee ilmoittaa siitä 14 vuorokauden kuluessa tuotteen vastaanottamisesta sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@terveysloikka.fi tai postitse osoitteeseen TerveysLoikka Oy, Alppikatu 4 B 8, 37600 VALKEAKOSKI.

8 ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN JA OIKEUSPAIKKA

Asiakas voi ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan saadakseen apua kuluttajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvissä asioissa. Asiakkaalla on myös oikeus viedä tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisäksi Asiakas voi nostaa kanteen TerveysLoikkaa vastaan joko TerveysLoikan kotipaikan käräjäoikeudessa tai Asiakkaan Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa. Mikäli Asiakkaalla ei ole asuinpaikkaa Suomessa, riidat ratkaistaan pääsääntöisesti TerveysLoikan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Erimielisyyksistä tai riitaisuuksista aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja ei korvata, sillä kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoavat ilmaista apua näiden erimielisyyksien ratkaisemiseksi.

bottom of page